top of page

 

Gevestigd in Delft, landelijk werkzaam voor bedrijfsleven, MKB, overheid, onderwijs, stichting en vereniging, publieke en culturele sector, brancheorganisaties, samenwerkingsverbanden, individuen en teams.

Sinds 2001 werk ik als zzp-er (Projecthuys) met uiteenlopende opdrachten (van concept tot project) voor het bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Daarvoor heb ik tien jaar als gedragskundige gewerkt, en een aantal jaren in het bedrijfsleven als facilitair manager. Van 2007 tot 2022 was ik oprichtster en landelijk projectleider van het landelijke project VMBO On Stage www.onderwijsonstage.nl.

Registervertrouwenspersoon 
gecertificeerd | lid LVV
| beroepsregister Hobéon SKO
leveringsvoorwaarden volgens de richtlijnen van de landelijke vereniging van vertrouwenspersonen (LVV)

  • Opvang en begeleiding

  • Preventie, interventie en (gedragskundige) advisering 

bij integriteitsschendingen en grensoverschrijdend gedrag

TRAINING EN SPECIALISATIE > een helpend traject bij organisaties, en als training voor vertrouwenspersonen.

  • Herstel & Rehabilitatie ©
    Want een klacht, melding, onderzoek en/of sancties hebben effect op meer mensen dan de 'hoofdpersonen'. Dit traject helpt om het gebeurde achter te laten en weer de juiste vorm en toon te vinden voor een prettige samenwerking. 

  • Sociale en Zakelijke verkeersregels ©
    Een luchtige en tevens serieuze variant op een 'lesje omgangsvormen': we verkennen geschreven en ongeschreven regels m.b.t. omgangsvormen op en naast de werkvloer, en maken gezamenlijk een rijbewijs waar iedereen zich veilig bij voelt.


​o.a. werkzaam voor VP-Nederland.

circles2.gif

Social Officer

Toetsing van beleid en procedures op uitwerking en toegankelijkheid  voor degenen voor wie beleid bedacht is. 

Raadgever
Gesprekspartner bij persoonlijke en professionele ontwikkeling, en (levens)loopbaanvragen.

Projecten & Concepten

  • Handen en voeten geven aan plannen en ideeën

  • Concrete en praktische uitvoering geven aan goede (beleid)voornemens

Contact
corine@projecthuys.nl 
06 - 5247 1269

bottom of page