Tijd voor verandering van de bedrijfshuisvesting, werkprocessen en/of interne dienstverlening? Een pragmatische facilitaire organisatie ondersteunt dit, en een facilitair organisator geeft hier handen en voeten aan. Daar verstaat een facilitair organisator onder: begeleiding en advies bij realisatie van bedrijfshuisvesting en/of optimaliseren van interne services: van gebouw tot paperclip. Voor MKB, de zelfstandig ondernemer, voor een magazijn, en ook voor het 300 werkplekken kantoor. Het uitgangspunt is om de faciliterende werkomgeving te bekijken door de bril van de gebruiker. Dat maakt de medewerker ter plaatse gelukkiger, en zijn/haar prestaties beter.

Projecthuys is voor korte of langere tijd te vinden bij organisaties waar
– de bedrijfsstrategie vraagt om facilitaire voorbereidingen op de toekomst > herhuisvesting is dan een natuurlijk moment voor een upgrade van het facilitaire proces
– de facilitaire ‘klus’ te groot en/of te specialistisch is voor de eigen medewerkers
– er behoefte is aan tijdelijke ondersteuning bij het realiseren van verbeteringen bij faciliterende onderdelen van de organisatie

Hierbij zijn de volgende onderdelen te onderscheiden:
1. Huisvesting: coördinatie en operationele begeleiding van in- en externe bedrijfsverhuizing, nieuwbouw of renovatie, grote en kleine verbouwing, en de coördinatie van in/verhuizing
2. Ontwikkeling Bedrijfsgids: vaststellen van shared values en uitgangspunten in een gebruikersdocument m.b.t. het facilitair serviceniveau, procedures, middelen en voorzieningen
3. Quick Scan: inventarisatie en aanbevelingen van de bestaande facilitaire, operationele organisatie m.b.t. het serviceniveau, procedures, middelen en voorzieningen
4. Coaching klantbewustzijn van interne dienstverleners

Hoe: Deze onderdelen zijn onafhankelijk van elkaar uitvoerbaar, terwijl ze elkaar ook aan kunnen vullen om de inhoud te vormen van een breder project. Projecthuys is flexibel inzetbaar: variërend van enkele adviesuren tot en met een langer lopende projectondersteuning, voor zowel de één-mans(vrouw)zaak als voor het 200 werkplekken kantoor.

Gewoon Doen: klemtoon op Gewoon, nadruk op Doen!